top of page

חשאי וג׳וני

TSI

TSI היא חברה מובילה בפיתוח וייצור של אנרגיה ירוקה מתחדשת שפועלת למען קידום תשתיות, חינוך ורווחה חברתית בניגריה.

bottom of page