top of page

חשאי וג׳וני

EOM

EOM היא חברת כרייה ופיתוח בניגריה שמתנהלת באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, ומסייעת בגילוי והפקת אנרגיה ממשאבים טבעיים ותמיכה בקהילות מקומיות.

bottom of page