top of page

קולי קולות

פרויקט הגמר שלי כסטודנטית בשנקר הנדסאים. לייבל חברותית צעירה ובועטת שנוצרה כדי לקדם יוצרים ישראלים בעלי כשרון מוזיקלי יוצא דופן.

בחרתי להציג את מופע ההשקה של החברה.

bottom of page